Coraz więcej umysłów ścisłych

Obecnie w Polsce zapewne również za sprawą kampanii społecznej prowadzonej przez Unię Europejską, coraz popularniejsze staje się studiowanie na kierunkach matematyczno-przyrodniczych. Fakt ten może dziwić, ponieważ matura z matematyki jest obowiązkowa (bodajże) dopiero od roku, a jak wiadomo do tej pory poziom nauczania matematyki w szkołach ponadgimnazjalnych był bardzo niski. Nie mniej to, że kierunki preferowane przez umysły ścisłe znajdują coraz większą rzeszę zwolenników, ma swoje silne uzasadnienie w rzeczywistości. Po pierwsze, jeśli ktoś zdecyduje się na studiowanie na kierunkach ścisłych bądź przyrodniczych takich jak matematyka, fizyka, chemia oraz ich pochodne, to może otrzymać dofinansowanie na naukę z Unii Europejskiej. Po drugie i chyba ważniejsze, przez ostatnich kilka lat polskie uniwersytety wykształciły całą masę humanistów. Rynek pracy, aż pękał od ilości dziennikarzy, polonistów, anglistów, germanistów oraz osób po skończonych studiach pedagogicznych. Przy takim stanie rzeczy, ten typ wykształcenia nie pozwalał na łatwe znalezienie pracy, bo konkurencja była duża, podczas gdy, matematyków, cybernetyków i innych różnego rodzaju inżynierów ciągle brakowało i brakuje. Co skutkuje tym, że biuro rachunkowe śrem ma problem ze znalezieniem pracownika.

Archiwa