Studia a bezrobocie

To, że skończymy studia nie zawsze zagwarantuje nam znalezienie pracy. Jak dowodzą statystyki, osób bezrobotnych z wyższym wykształceniem jest sporo. Sytuacja ta jest spowodowana faktem, że polski system edukacji nie nadąża za ciągle zmieniającymi się potrzebami rynku pracy. Kiedyś popularne zawody takie jak psycholog wrocław dzisiaj już takie nie są. Wśród studentów dużą popularnością cieszą się kierunki humanistyczne, podczas gdy rynek pracy potrzebuje inżynierów, konstruktorów, informatyków i doradców finansowych. W takiej sytuacji studia często po prostu nie dają dobrych perspektyw, a młodzi ludzie muszą ciągle się dokształcać – korzystać z kursów zawodowych, szkoleń, a nawet innych kierunków studiów. Uczelnie dopiero od jakiegoś czasu informowane są o potrzebach rynku pracy. Jeszcze w latach 90-tych panowało powszechne przekonanie, że ważny jest dokument stwierdzający ukończenie studiów. Studiowany kierunek schodził więc na dalszy plan. W takiej sytuacji ogromna liczba osób z wyższym wykształceniem nie przekłada się na zmniejszenie bezrobocia i poprawę kondycji gospodarki kraju. Niezbędne staje się informowanie przyszłych studentów o potrzebach rynku pracy. Warto być elastycznym jak folia stretch, i umieć dostosować się do zmian zachodzących na rynku pracy, by zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w firmie, która przyjmuje tylko fachowców.

Archiwa