Tytuł magistra w 2 lata?

Kilka lat temu wraz z kolejną reformą szkolnictwa wprowadzono innowacje do niektórych kierunków studiów. Ściślej rzecz biorąc chodzi tu o system w jakim studenci przechodzą kolejne etapy (lata) nauki, aż do uzyskania upragnionego tytułu naukowego magistra bądź inżyniera. Dawniej, aby uzyskać takie tytuły należało studiować pięć lat jeden kierunek. Obecnie, dzięki tak zwanemu systemowi bolońskiemu studenci po trzech latach studiów piszą pracę licencjacką i po jej obronie otrzymują tytuł licencjata. Następnym etapem nauki do uzyskania tytułu magistra jest dostanie się na 2 letnie studia magisterskie. Co ciekawe, a nawet niezwykle interesujące, to fakt, iż po ukończeniu 3 letniej nauki na kierunku np. Socjologia, jest możliwość pójścia na dwuletnie studia zarządzania bądź ekonomii i po dwóch latach otrzymuje się tytuł magistra. Pozostaje tylko pytanie: Czy 2 lata to wystarczająca ilość czasu, aby poznać jakąś dziedzinę na tyle, żeby być w niej pewnym magistrem? Czy takie odchudzanie poznań systemu edukacji wyjdzie wszystkim na dobre?

Archiwa